Regulamin Akcji VOUCHER

Regulamin Akcji „VOUCHER”


1. Postanowienia ogólne:
1.1. Organizatorem Akcji „Voucher” jest firma INET Centrum s.c. z siedzibą w Myślenicach przy ul. Solidarności 31/1, zwana dalej Dostawcą Usług.
1.2. Akcja „Voucher” trwa od 01.04.2016 r. do 30.06.2016.
1.3. Uczestnikami Akcji „Voucher” mogą być klienci indywidualni, mikro i małe przedsiębiorstwa oraz instytucje, wszyscy zwani dalej Abonentami, którzy w czasie trwania akcji podpiszą z Dostawcą Usług aneks do umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu na czas określony 24 miesiące.
1.4. Operator zastrzega sobie możliwość zakończenia Akcji „Voucher” w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
1.5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Akcji „Voucher” .
2. Akcji „Voucher” polega na przekazaniu Abonentowi VOUCHERA o wartości 25zł przez Dostawcę Usług w ramach podpisania aneksu do umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu.
3. Warunki Promocji:
3.1. Z Promocji może skorzystać Abonent, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) Klient jest Abonentem firmy Inet Centrum s.c.

b) Abonent posiada uprawnienia do podpisania aneksu:

c) Abonent nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy Usług z jakiegokolwiek tytułu.
3.2. Abonent nie może skorzystać z Akcji „Voucher” w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie powyższe warunki i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia.
3.3. Voucher jest równowartością 25,00 zł do wykorzystania w jednym z 3 obiektów.
3.4. Obiektem nazywamy następujące podmioty:
a) ALDA Szymczyk Piotr, Pietrzak Bogusław, ul. Kazimierza Wielkiego 102, 32-400 Myślenice
b) GIBOLAND S.C. M. Bekas A. Kluzik, ul. Jana Kasprowicza 13, 32-400 Myślenice.
c) Ristorante Toscana Barbara Nowak-Puto, ul. Kazimierza Wielkiego 15a, 32-400 Myślenice.
3.5. Voucher należy okazać podczas składania zamówienia i pozostawić w obiekcie.
3.6. Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę.
3.7. Voucher może zostać wykorzystany tylko raz i tylko w jednym obiekcie.
3.8. Po upływie okresu ważności Voucher przepada.
3.9. Różnica wynikająca z przekroczenia wartości voucher-a będzie regulowana gotówką w obiekcie.
3.10. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości Voucher-a, Abonentowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy.
4. Postanowienia końcowe.
4.1. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w wybranym przez niego obiekcie.
4.2. Użycie Voucher-a oznacza akceptację powyższych warunków.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Akcji „VOUCHER”
akceptuję jego postanowienia oraz potwierdzam odbiór.

Reklama

INTERNET Radiowy

Zaufali Nam:

KONTAKT

ul. Solidarności 31/1
32-400 Myślenice
tel. 12.312.70.00 tel./fax. 12.274.14.72
tel. kom. 512.396.237